Our offering

Infocenter

Hotline

If you have questions or need advice on yoga props, just give us a call: 

Hotline:   +31-20-80 81 634
(reachable from 08:00 - 20:00)

Bestsellers

Rubber strip 100 x 7 cm

12,00
21 % VAT incl. excl. Shipping costs

Yoga Blanket - "Poona Style"

23,00
21 % VAT incl. excl. Shipping costs

Belt - cotton - 250 / 2,8cm - Poona Style

11,00
21 % VAT incl. excl. Shipping costs

Yoga Blanket "Belgian Style"

from 25,00
21 % VAT incl. excl. Shipping costs

Right of revocation

An English version of the following text  will be made available as soon as possible; if you need more information please contact: mail@yoga-props.nl

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 
1.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 
1.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 
1.Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
-a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
-b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
-c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
-d. die snel kunnen bederven of verouderen;
-e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
-f. voor losse kranten en tijdschriften;
-g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
-a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
-b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
-c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Back

Shopping cart

You do not have any products in your shopping cart yet.

Welcome back!

e-mail address:
Password:
Forgot your password?

Newsletter subscription

e-mail address:

Payment Options

In our shop you can pay using:

 

Shipping Partners

For shipping we always look for the best option and work with:

 

 

Parse Time: 1.145s